På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätelaki (646/2011)
 
Tunnus  646/2011
Nimi  Jätelaki  
Tila  voimassa
Annettu  17.6.2011
Voimaantulo  01.05.2012
Tyyppi  laki
 
Seloste: 
Lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Tällä lailla kumotaan jätelaki (1072/1993) sekä jäteasetus (1390/1993). Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.